X
تبلیغات
رایتل

کجایی سبزترین رزمنده دنیا؟

استاد شهیدم؛ جانباز شهید، عارف عظیم، دکتر محمود رفیعی، بازخواهی گشت در صبح ظهور میدانم. تا طلوع موعود... کجایی سبزترین رزمنده دنیا؟

یار جلیلی هستیم

دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1392 04:48 ب.ظ نویسنده: همسنگر بسیجی نظرات: 13 نظر چاپ

لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است 

 

لعن علی عدوک یا حسین / خاتمی و کروبی و میرحسین 

 

هرگز از حافظه ایران بیرون نخواهد رفت که خاتمی در رأس فتنه است 

 

نه سازش نه تسلیم یار ولایت هستیم 

 

  

 

 مقاومت ، پیشرفت، عدالت، منهای شعار و وعده  

 

  

 

 

 

 

آنچه ولایت گفت:    

 

در کجاى دنیا هر کس سراغ دارد بیاید بگوید، به نامزدهاى گوناگون، از آن چهرههاى معروف تا چهرههاى گمنام اجازه داده میشود که بطور مساوى از رسانههاى ملى و دولتى کشور استفاده کنند؟ کجاى دنیا چنین چیزى هست؟ در آمریکا هست؟ در کشورهاى سرمایهدارى هست؟ در کشورهاى سرمایهدارى اگر چنانچه عضو این دو حزب یا سه حزب بودند و پشتیبانى سرمایهدارها و کارخانهدارها و پولدارها و مافیاهاى ثروت و قدرت را با خودشان داشتند میتوانند تبلیغات کنند اما اگر نداشتند، اصلاً نمیتوانند تبلیغات کنند. هر کسى که انتخابات آمریکا را دنبال کرده باشد، بنده دنبال کردهام این را تصدیق میکند. افرادى بودهاند که مورد حمایت صهیونیستها نبودهاند، مورد حمایت شبکه سرمایهدارىِ خونخوار بینالمللى نبودهاند، هر کارى کردند، نتوانستند وارد میدان انتخابات شوند؛ نه رسانهاى در اختیار آنها بوده، نه تلویزیونى در اختیار آنها بوده؛ براى هر ثانیه باید چقدرها خرج کنند. در کشور ما نامزدهاى نمایندگى بور مساوى و برابر بدون خرج کردن یک ریال مىنشینند آنجا، ساعتهاى متمادى، با برنامههاى گوناگون، با مردم حرف میزنند؛ کجا چنین چیزى در دنیا وجود دارد؟

 

 

نامزدهاى محترم در این برنامههاى عمومى، خب زبان به نقد و انتقاد باز میکنند؛ این حق آنها است؛ میتوانند از هر چیزى که مورد انتقاد آنها است انتقاد کنند؛ منتها توجه کنند که انتقاد باید به معنى عزم و نیت براى پیمودن آینده پرتلاش و افتخارآمیز باشد نه به معناى سیاهنمائى و منفىبافى و بىانصافى؛ به این نکته توجه کنند. من به برادرانى که میخواهند اطمینان این مردم را به سمت خودشان جلب کنند نصیحت میکنم که منصفانه حرف بزنند؛ انتقاد کنند، لیکن انتقاد به معناى سیاهنمائى نباشد؛ به معناى انکار کارهاى بسیار برجستهاى نباشد که چه در این دولت چه در دولتهاى قبلى انجام گرفته است و کسانى مثل خود آنها سر کار آمدهاند و شب و روز تلاش کردهاند و آن کارها را انجام دادهاند. انتقاد به معناى انکار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این است که انسان کار مثبت را بگوید نقص و ضعف را هم بگوید. امروز در کشور ما اگر کسى سر کار بیاید احتیاج ندارد که از صفر شروع کند؛ هزاران کارِ برجسته انجام گرفته است. در سالهاى طولانى، در دوره مسئولیتهاى مختلف دولتها هزاران زیرساخت اساسى براى این کشور بوجود آمده است؛ علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، کارهاى زیربنائى پیشرفت کرده است، امور بسیار مهم در زمینههاى مختلف برنامهریزى و اجرا شده است؛ اینها را نباید از دست بدهند؛ هر کارى میکنند، باید از اینجا به بعد باشد. این همه کار را نمیشود فقط به بهانه این که امروز مشکلات اقتصادى داریم گرانى و تورم داریم انکار کنیم این که درست نیست. بله، مشکلات اقتصادى هست، تورم هست؛ انشاءالله آن کسى که بعداً خواهد آمد، بتواند حلاّل این مشکلات باشد، این گرهها را هم باز کند؛ این که آرزوى ملت ایران است؛ اما این معنایش این نباشد که اگر ما یک راه حلى براى مشکلات در نظر خودمان داریم، همه آنچه را که امروز انجام گرفته است و وجود دارد، انکار کنیم. بعد هم وعدههاى نشدنى ندهند. من به نامزدهاى گوناگون عرض میکنم جورى حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوى خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جورى وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کارى را که میتوانید انجام دهید، وعده بدهید.

 

·   آقایانی که در تلویزیون به عنوان نامزد ظاهر میشوند و حرف میزنند، وظائف سنگینی دارند؛ آنها هم باید مراقب باشند. حرفی که میزنند باید واقعی، صمیمی، متکی به اطلاعات درست و برآمده از زبان صادق و راستگو باشد. اینجور نباشد که حالا برای اینکه مردم به ما متوجه شوند همه آنچه را که ماورای ما است تخریب کنیم.

 

یک مسئله هم که بنده همیشه به دوستان مجلس عرض کردم، تعامل با قوه مجریه است. با قوه مجریه هم که ما مینشینیم چه با رئیس جمهور محترم چه با وزرای محترم چه با مجموع اینها همین سفارش را به آنها میکنیم که با قوه مقننه تعامل کنند. هر کدام هم حقی دارند. مجلس دارای حق است در یک محدوده مشخصی؛ قوه مجریه و دستهای کننده کار هم دارای حقند در یک محدوده مشخصی .حدود یکدیگر را باید حفظ کنند، با یکدیگر تعامل کنند؛ این تعامل جاده دوطرفه است. باید از هر دو طرف این تعامل وجود داشته باشد. البته درعینحال با همه حسن نیتهائی که طرفین دارند گاهی بیتفاهمیهائی وجود پیدا میکند اشکالی ندارد لیکن این عدم تفاهمها در همان حدی که اقتضای طبیعی کار است ایراد ندارد؛ نباید تشدید کرد، ایجاد کدورت کرد؛ اینها را باید مراقبت کرد.به شما عرض میکنیم؛ قوهی مجریه وسط میدان ایستاده است چه این دولت چه هر دولت دیگری و کارها به عهده اوست، بارها بر دوش اوست، ملامتها به طرف او سرازیر میشود، سؤالها و مؤاخذهها از او میشود؛ لذا باید ملاحظه او را کرد. به قوه مجریه هم ما همیشه سفارش میکنیم؛ این حق عظیمی که در قانون برای مجلس قانونگذاری و برای کل قانون ملاحظه شده، باید از طرف مجریان رعایت شود. قانون اساس کار است، قانون ریل حرکت این قطار است؛ شما باید زحمت بکشید این ریلگذاری را بکنید آنها هم باید بر روی این ریل حرکت کنند. شما کمک کنید که این ریل جوری باشد که این قطار سر پیچ بتواند بپیچدشما ریلگذارید، او روی این ریل حرکت میکند و باید قدر شما را بداند؛ اما شما هم بدانید که بالاخره بنا است روی این ریل حرکت شود. بنابراین دو طرفِ قضیه مهم است. این مخصوص این دولت نیست. 

 

مجلس قطعاً در رأس امور است، همانطور که امام فرمودند اما این را هم توجه کنید که «مجلس در رأس امور است» معنایش این نیست که هر یک نمایندهای در رأس امور است؛ «مجلس» در رأس امور است؛ یک نماینده، یک نماینده است. یعنی نماینده محترم و عزیزی که مردمِ یک جمع و گوشهای از کشور با شوق و با شور جمع شدند و او را فرستادند مجلس، تصور نکند که او در رأس امور است؛ نه، «مجلس» در رأس امور است؛ برخوردش را اینجوری مقایسه کند.

 

 

 

همسنگر بسیجی نوشت: 

 

الحق و الانصاف:  

 

- سلام بی پایان خدا بر آقایان جلیلی و حدادعادل  که ثابت شد هیچ چیزی را فدای عدالت و حق و حقیقت نمی کنند و هرجا لازم باشد با روحیه جهادی زبان به دفاع خواهند گشود و هیچ مصلحتی را در نظر نخواهند گرفت.

 

- آقای غرضی حرفهای حکیمانه و خوبی می زنند و انسان دلسوزی هستند. جا دارد اگر رای نیاوردند حتما در دولت بعدی از تجربیات ایشان استفاده شود.  

 

- آقای رضایی برادر عزیز شما برای همیشه در دل ما جا دارید چرا که از جنس مردان نبردید اما چرا انقدر یأس تزریق میکنید چرا مشکلات را پررنگ میکنید؟ چرا مرتب کلمه نان را تکرار میکنید؟ این با عزت ایرانی و مردم مستضعف همخوانی ندارد.   

 

- آقای ولایتی عزیز انتظار بیشتری از شما بود. موضع سکوت در برابر عارف و روحانی! و وعده دادنهای زیاد و تخریب دولت!

  

- قالیباف: آقای قالیباف شما در چندین مورد به جای بیان برنامه های خود اقدام به تخریب دولت کردید با عناوینی چون: یعنی چی چوب لای چرخم میذارن،اینا همه بهانه است، مجلس قانون گذار هست باید توجه کرد، مدیریت خسته  و ... شما را دقیقا ارجاع میدم به سخنان آقا در مورد وظایف متقابل مجلس و دولت که در بالا ذکر شد. یادتون هست که روزی کاپیتان قالیباف بودید الان در کسوت برادر قالیباف اومدید میدان؟  

اما انصافا در مناظره سیاسی خوب دفاع کردید از موضع حقیقت در مورد وقایع کوی دانشگاه 78. واقعه ای که خود دوم خردادیها بوجود آوردند و بعد طلبکار شدند. سپاس برادر. گرچه بیشتر دفاع از خودتان بود اما حقیقت بود. گرچه جلیلی نمی شوید اما یک تار مویتان می ارزد به جمیع دوم خردادی ها. 

 

- روحانی: برادر روحانی دلم براتون خیلی سوخت. مار در آستین می پرورانید، ای بابا آخه چه وضعشه چرا این مستندساز شما به بزرگترین دستاورد دوره خدمت شما !!!! اشاره نکرد؟ پلمپ تأسیسات هسته ای مگه کم افتخاریه؟ ای داد بیداد ...  

 

نگران اخلاقید؟ جداً ؟ بابا برگرد یه نگاه به دوره دوم خرداد بکن دستت بیاد سقوط اخلاق رو. برادر روحانی چرا دروغ میگید؟ کی گفته شما مستقلید؟ شما برای فتنه اومدید. انقدر از حادثه کوی دانشگاه میگید یه سر بزنید به اون دوره یادتون بیارید که لاری وزیر کشور در اوج کسب تکلیف برای قضیه در خواب وزیرانه خروپف می کرد و مرتب گفته میشد آقای لاری خوابند ... بعد سردار نظری خودش مجبور به دخالت شد و اون فتنه ها رو علیهش راه انداختید و نشریه جبهه ده نمکی افشا میکرد و تحمل نمی کردید .....کتاب "برای تاریخ" سردار فرهاد نظری ناگفته ها رو گفته...اتفاقا در اون قضیه بچه های جانباز دانشجو و بسیجیان دانشجو بودند که کتک خوردند و جانباز رو جانبازتر کردند. یک نفر دانشجوی فارغ التحصیل در تهران کشته شد و یک روحانی بسیجی در تبریز و بعد به مانند فتنه 88 کشته سازی کردید و احمد باطبی دانش آموز، پیراهن خونی بدست گرفت و با اون مشهور شد. دستگیر شد و به 9 سال زندان محکوم شد اما تو این دوران زندان !!! دانشگاه رفت، 2 بار ازدواج کرد، قرارهاشو با اونور آب گذاشت و محکومیتش که تموم شد سر از کاخ سفید درآورد ...   

 

  

احمد باطبی 18 ساله در اغتشاشات بعد از حادثه کوی دانشگاه 78   احمد باطبی و باباجان بوش.

 

آقای روحانی اطلاعات تا دلت بخواد دارم دانشجوی آن زمان بودم در دانشگاه علامه طباطبایی. بچه های تحکیم وحدت که طرفداران شما بودند مارو از دانشگاه تا کجا تعقیب می کردند. چرا؟ در بسیج دانشجویی دانشکده، افشاگریهای سردار نظری رو در نشریه جبهه در تابلوی اعلانات کار میکردم و تحکیم وحدتیهای مدافع آزادی اندیشه !!! حتی شیشه تابلو اعلانات رو می شکستند و مطالب رو بیرون می کشیدن... هر جای دانشگاه که ما وارد می شدیم میگفتن گروه فشار گروه فشار .

حتی به ما که دانشجوی دانشگاه بودیم میگفتن لباس شخصی!!! زن و مرد هم نداشت. این دوستان در پی تعطیلی روزنامه های زنجیره ای، عده ای قل چماق استخدام کرده بودن که صبح ها جلوی در دانشگاه قطار می بستن و مانع ورود دانشجوها میشدن.... خوب یادمه اون روزها .... گاهی انقدر زود میرفتیم که نماز صبح رو در کوچه های پشت دانشکده می خوندیم تا سنگر رو خالی نذاریم و زودتر وارد دانشکده بشیم...... چه خون دلهایی ...دوستان تحکیم وحدتی با لگد در کلاسها رو باز میکردن و میگفتن تعطیله جمع کنید (در اعتراض به تعطیلی نشریات) میگفتن باید انقلاب فرهنگی دومی بشه.... دیگه عوام فریبی بسه جناب روحانی.... سران تحکیم وحدت که رابطه بسیار خوبی با دولت شما و اونور آب داشتن 2 نفر بودن: علیرضا افشاری از امیرکبیر و  علی عطری از دانشگاه علامه . علی عطری رو که دیگه خوب می شناختیم چه جنسی بود ....  

 

جناب روحانی شما جنستون خورده شیشه که هیچ سنگ و شن و ماسه داره... سعید عسگر که ظاهراً بسیجی بود و حجاریان رو ترور کرد یه دفعه جمیعاْ مهربان شدید و  بخشیدیدش و رها شد و آزاد. بخشش معمولاْ در حد گذشت از گناه هست نه رها کردن اما معلوم نیست پشت پرده هاتون چه خبر بود که سعید عسگر سر از خوابگاه طرشت درآورد و اون فجایع رو به پا کرد. دانشجوها رو تو خواب با تیغ موکت بری، بازوهاشونو مجروح کرده بودن و اگر نبود شکایت شخص قالیباف معلوم نبود سعید عسگر باز چه غلطی خواهد کرد در پناه حمایت سایه ای شما. و اینبار هم به وساطت خاتمی و حبیبی رئیس دانشگاه علامه بخشیده شد. سعیدعسگر بعدها حامی موسوی شد و با نوچه هاش در حال اغتشاش در خیابانهای تهران دستگیر شد ...  

 

منوچهر محمدی عامل غائله مسائل دانشگاه تهران و کوی دانشگاه چطوری فرار کرد؟ کسی که سه بار اعدام بهش خورده بود و مفسد فی الارض بود و با صلاحدید قوه قضائیه به حبس ابد محکوم شد.

 

تو جماران حرف از موسوی قاتل بود آره؟ لطف نظامه وگرنه باید تو سیاه چال می پوسیدید.

آقای روحانی دانشگاه کالدونین گلاسکو در زمان تحصیل شما تأسیس نشده بود چطور آنجا درس خواندید؟ منکر تحصیلات شما نیستیم .   

واعظی نماینده روحانی توهینهای او رو تکمیل کرد و بیانات آقای احمدی نژاد در مورد هلوکاست رو زیر سوال برد و در وقاحتی تاریخی گفت: انرژی هسته ای مال دولتهای قبله و احمدی نژاد بر بستری از زمینه آماده شده به راحتی حرکت کرده!!!!  

به فرض نادان بودن ما در فراموشی پلمپ شدن تاسیسات هسته ای، یه مسئله تاریخی به ذهن متبادر میشه: قضیه ابن یمین شاعر که دید یکی داره شعرهاشو میخونه و مردم دورش جمع شدن گفت این شعرها از کیه؟ طرف گفت ابن یمین. گفت تو کی هستی؟ طرف گفت من ابن یمینم!! 

 

واعظی گفت احمدی نژاد با دنیا جنگ دارد!!!!  شما که ادعای صلح با دنیا دارید (بخوانید وادادن به دشمن و نوکری غرب) خودتون که در دوره خاتمی فتنه گر، با اینکه مجلس و شوراها دست خودتون بود بارها باهم جنگیدید و درگیر شدید.

مردمانی که مدعیند ادب مرد به از دولت اوست، بی شرمانه ترین دروغ ها و تهمتها و حرفها رو میزنند.... طالبان! طالبان خواندن دولت! شرم بر شما شرم .... 

 

پادگان؟! شما سرهنگ نیستید و حقوقدانید؟ پادگانی عمل کردن؟ آره دیگه زمانی که شما داشتید در آرامش تحصیل می کردید و غمتون نبود، جلیلی و قالیباف و رضایی داشتن به شیوه پادگانی دفاع میکردن که امثال شما درون پادگانها سلامت بمونید.

 

 

- عارف: تورخدا دم از قانون نزنید که در زمان شما نظارت استصوابی شورای نگهبان زیر سئوال رفت. حرف از آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات نزنید که شما تنها نشریه غیر دولتی حامی جریان ارزشی یعنی جبهه ده نمکی رو تحمل نمی کردید و .... 

سال ۷۸ به دستور و در دولت چه کسی ۷۶ طلبه در اصفهان بازداشت شدند و در زندان دستگرد نگهداری شدند و ۵۰۰ سرباز یگان ویژه تونل وحشت تشکیل دادند و این طلاب را از آن رد کردند. آیا این آزادی بیان شماست که طلاب حق نداشتند به مشکلات و چالشهای فرهنگی و سیاسی که دولت بوجود آورده بود اعتراض کنند و حق دفاع از ارزشها و ولایت فقیه در این کشور را نداشتند؟  

 

شجریان  و فرهادی؟ جداً خجالت بکشید که از این موجودات حرف میزنید. مردم ما روزه خود را با ربنای شجریان بی دین باز نمی کننند بلکه با اذان موذن زاده باز میکنند. البته روزه خواران حامی شما در روز قدس و جماعتی از این قماش همان بهتر با ربنای شجریان افطار کنند معنوی تر است!!!! تقبل الله ... شجریان خودش گفته که صدایش از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش نشود. بی بی سی و اظهارات شجریان را شنیدید؟ البته موافقید میدانم.

  

 شجریان این تصویر رو در فیس بوکش گذاشت و نوشت: حجاب!    

 

 

گوگوش و شجریان                                                                        ربنا خوان در کنار بر وبچ نامحرم !!!

 

آقای عارف چگونه ممکن است کارگردانی که آشکارا به تأثیر پذیری خود از نویسندگان ضد دینی چون صادق هدایت و صادق چوبک اذعان داشته و از آنها با افتخار یاد می کند را سفیر هنری نظام اسلامی دانست؟!  چگونه می توان خواننده ای هتاک را که در جریان فتنه 88 از هیچ افترا و سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی کوتاهی نکرد را سفیر فرهنگی ایران اسلامی لحاظ نمود؟!
خدا نیاورد روزی را که امثال مخملباف ها و پناهی ها و نوری‌زادها و معتمد آریاها و گلشیفته ها و ... سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی باشند! کی نمیدونه اسکار سیاسیه؟ به کیا میدن؟

 

  

اصفر فرهادی و بوسیدن جرثومه های فساد هالیوود!!! شرم که نام ایران تکرار میکنید!!

 

فتوشاپ نیست انکار هم نمیکند فرهادی که افتخار هم میکند. نه مثل عکسهایی که برای مادر چاوز درست کردید و هیچ فیلم و سندی نداشتید. 

 

آقای عارف شما که سعه صدرتان در حد منفیست و فوری عصبانی می شوید و قهر میکنید خود را لایق ریاست جمهوری ایران مقتدر می دانید؟ عصبانیت برای چه بود و قهر برای چه؟ با خودتان هم مشکل دارید. گناهی ندارید این نسخه ایست که مشاوراتان پیچیده اند و مجبور به اجرایید. 

سعه صدر آقای احمدی نژاد در برابر آن همه هجمه ها .... تفاوت از زمین تا آسمان است.  من نظری ندارم !!!!  نظری ندارم!!!! مثل بعضی بچه ها که آدم تشخیص نمیده چرا گریه میکنن یا قهرن و نمیگن هم علتش رو ..... 

 

جناب عارف خوب جوابتون رو گرفتید از آقایان حداد و جلیلی. شاید اونها بنا به صلاحدیدهایی جوابتون رو در لفافه میدن اما ما که چنین الزامی نداریم. بنابراین خیلی صریح بهتون میگیم که : بله و البته که نام و پوستر خاتمی ممنوعه و 100 البته که خاتمی جاسوسه....مگه نشنیدید؟ خاتمی سورُس معروفه...  جواب سیدحسن رو هم مردم دادن.

راستی نوری زاد و اکبرگاف(گنجی) و مهاجرانی و اشکوری و کدیور و  علیرضا افشاری و فاطمه حقیقت جو و  سایر ورشستگان سیاسی چرا فرار کردند همگی؟ 

 

افتضاحات دادگاه میکونوس یادتون رفته؟ چی شد هاشمی یه روز عالیجناب سرخ پوش بود الان شده مغز بادام؟ 

 

قتلهای زنجیره ای که یادتون هست. دوستانتون خوب میدونن چی شد؟ بخصوص بهزاد نبوی و ... ، سعید امامی رو شهید کردن و انداختند گردن اون. 

 

شما هزینه ها برای نظام اجاد کردید. شما ضربه ها زدید.   

 

گفتید اصلاح طلبی از جریانهای مهم نظام هست!  ما هم خیلی مایلیم اینطور باشه اما شما ثابت میکنید که دشمنی دارید بنابراین خودتون رو به نظام نچسبونید.  

 

دستاورد چندانی که نداشتید دیگه چرا دروغ؟ چرا مکر؟ آقای دکتر از درجه فرهیختگی شما بعیده با روشهای دست پایین قصد دارید آبرو جمع کنید. نانو  رو شما نوشتی و  گفتی ؟! خوب نتیجه؟ نانو مال شماست؟ باشه سلولهای بنیادی هم مال شما، ماهواره امید و غیره هم برای شما، تسلیحات نظامی تولدی هم مال شما، انرژی هسته ای هم مال شما، جذب نخبگان خارج کشور هم مال شما، مطرح کردن نام ایران در جهان هم مال شما، کسب اقتدار هم مال شما، عزت ایران هم مال شما، طنین انداز شدن نام اسلام و مهدی موعود عج در قلب سرزمین استکبار هم مال شما، جهش های فراوان علمی مال شما، حل مسئله کنکور هم مال شما و .... فقط نمیدونم با اینهمه افتخارات چرا درگیر بودید باهم سر اینکه توسعه سیاسی مقدم هست یا اقتصادی؟ قضیه ابن یمین هم به قوت خود باقیست.

 

یه جوری حرف میزنید انگار دولت 9و10 معصوم بود اما کوتاهی کرد! افتخارات و زیرساختها و کارهای اساسی فراوانی کرد آقای احمدی نژاد. بقیه با رؤسای بعدی... اشتباه و خطا داشتن هم طبیعی هست و این نکته ای است مورد تأکید حضرت آقا.

 

سوار مترو شدید و کلی ازدحام ایجاد کردید که بگید خیلی مردمی هستید؟ خب آقای مردمی تو مترو دروغی گفتی به اندازه شاخهای گوزن. چه رویی دارید چه رویی!!! دروغ مفته دیگه خرج کنید. فرمودید که در دولت خاتمی حقوق بازنشستگان چند برابر شد!!! خدای من هنوز ربع قرن هم نگذشته که حقایق رو تحریف میکنید. چقدر زیبا اون شهروند جوابتون رو داد و گفت که در دولت آقای احمدی نژاد این اتفاق افتاد. پدر و مادر بنده هم در کسوت بازنشتگان آن دوره اند و حقیقت رو از نزدیک میدونم.

 

حرف شهدا هرروز سبزتر از گذشته که گفتند ما کوخ نشینان جنگ میکنیم  فرصت طلبان طلبکار خواهند شد.... الان شما سینه پری دارید؟ حرف برای گفتن زیاد؟ نتونستید کشور رو 2 دستی تقدیم دشمن کنید عذابتون میده حتماً. همون خاتمی که مرتب به قول آقای غرضی میخواید با نامش رأی کسب کنید حامی جریان فتنه ای بود که قرار گذاشته بودن دشمن رو که راه دادن به خونه، حضرت آقا رو خود دستگیر و محاکمه کنند یا بدن دست دشمن!!!! چقدر نادان چقدر نادان. انگار که حضرت آقا بسیجی نداره! خودم یک تنه جلوی هزارنفرتون می ایستم. کابوس دیدید.  

 

گفتید خدا میدونه تو این 4 سال چقدر درد کشیدید؟! آخی آخی آخی... ای بابا رو که نیست ....عظمت صخره های دماونده! ما چه کشیدیدم؟ ما شهید دادیم جانباز دادیم  ضربه های روحی خوردیم ..... مادر شهدای فتنه رو که میبینیم داغ فتنه تازه میشه ....خانواده شهید حسین غلام کبیری تمام زندگیشونو هزینه وکیل و دادگاه کردن برای قصاص قاتل حسینشون اما دوستان شما نمیذارن... دوست منو که نمیشناسی دختری که کج و کوله شده از شکنجه های عاشورای 88.... آخه شما ندا رو میشناسید و ترانه موسوی جعلی رو ....ما چی بگیم که از فتنه های شما چه ضربه هایی دیدیم.... مگه از یاد میره برهنه کردن بسیجی در برابر هزاران چشم و له کردن صورتش با سنگ...و مگه از یاد میره کشته های بی گناه خیابان ها ... مگه از یاد میره شقه کردن سر بسیجی به جرم دفاع از نظام، مگه از یاد میره پرچم اسرائیل در نمازجمعه و روزه خواری روز قدس، مگه از یاد میره ربودن بسیجی و شکنجه های مرگبارش، مگه از یاد میره منافقین وحشی رو به خیابان های شهر کشاندن و قتل مردم بی گناه و شکنجه.... تو این 4 سال چند نفر از جانبازان فتنه شهید شدن. اونایی که زنده اند فقط نفس می کشند . آخه بنزین بریزی روی آدم و زنده آتیشش بزنی چی میمونه ازش؟ ربودن و ناخن کشیدن و اتوکردن بدن .... جانبازان فتنه اینها رو در برناکه راه امین بازگو کردند البته شما نمیبینید آخه رسانه ملی تحریمه!!! جانباز اعصاب و روان هم داریم. بسیجی متولد 69 انقدر صحنه های شهید شدن دوستانش تو فتنه عذابش میده که روانی شده. جلوی چشمش سر دوستشو شقه کردن اون یکیها رو با چاقو شهید کردند ....  

 

اصطلاح چماق و بسیجی فلان و ..از شماها درمیاد و سر زبون طرفدارانتون میفته و به ما منسوب میکنن. ادب مرد به از دولت اوست آقای عارف....   

 

به ملت گفتید مردم میدونم انگیزه حضور در انتخابات رو ندارید !!!!    حرفهای شما همش در تقابل با فرمایشات حضرت آقاست....دیگه چیتون از دشمن عقب میمونه؟ 

 

گفتید 7 سال پشت سر آقای احمدی نژاد ایستادید. بله ایستادیم الانش هم ایستادیم الان هم حامی احمدی نژادیم. حضرت آقا مسیر رو روشن کردن و فرمودن انصاف نیست به بهانه مشکلات اقتصادی دستاوردهای عظیم دولت رو منکر بشیم. مشکلات اقتصادی هم بخشی مربوط به داخل هست و بخش عمده اون توسط دشمن انجام میشه که راه حل برای اون می مونه برای رئیس جمهور بعدی. شما در خواب هم نمی تونید یک هزارم اقدامات آقای احمدی نژاد رو  تکرار کنید. 

 

لطف نظام به دوم خردادیها یا در حقیقت مخالفین قسم خورده که اجازه داده عرض اندام کنید هیچ جای دنیا چنین جیزی نیست که مخالف رو تایید صلاحیت کنن و اجازه جولان هم بدن. 

  

 

می تونم و حاضرم مناظره کنم باهاتون ....    

 

آقا فرمودند:رئیس جمهور بعدی باید نقاط قوت دولت فعلی را منهای نقاط ضعفش دارا باشد.  

 

و ما نقاط قوت را در جلیلی می بینیم و ان شاالله منهای ضعفها 

  

 

به این عکسها خیره شو خیره شو   

به این روزهای پر از خاطره 

نخواه گرمیه خواب چشم کسی 

نذاره که بیداری یادت بره 

یه باری از امروز رو دوشته 

که واسش یه عمره زمین میخوری 

همه منتظر تا ببینن کجا 

تو از جاده ی عشق دل میبری 

ولی ایستادن فقط کارماست
ما که قصمون قصه خواب نیست
بیا دل به دریا بزن شک نکن
سرانجام این رود مرداب نیست

 

   

 

به این عکسها خیره شو خیره شو هنوز منتظر آنهاست....  

 

 

و راه ما و کار ما .......................؟

 

 نه سازش نه تسلیم یار جلیلی هستیم                 خدا قوت مرد جبهه

 

 

 

و رئیس جمهور فردا ان شاالله.........  

 

 

 

 

 لطفاً جهت نظر دادن به قسمت بالای مطلب مراجعه کنید.